Geleneksel toz metalurjisi yüksek, tek eksenli basıncın kaba metal tozlarının kalıplara uygulanmasıyla orta derecede karmaşıklığa sahip parçalar üretmek için kullanılır. Genel olarak sinterlemede yoğunluk artması kazanılmaz. Bu yöntemle alaşımın yoğunluğunun %80-%90 aralığındaki yoğunluğuna ulaşılır ve bu fiziksel özelliklerin kısıtlanmasına neden olur. MIM ürünleri enjeksiyon kalıplama prosesi sayesinde geometrik karmaşıklıkla sınırlandırılmıyor. MIM prosesi ile nihai ürün ince metal tozları yüksek sinterleme sıcaklıklarında malzeme yoğunluğunun tamamına yakınına
ulaşılmasını sağlıyor. Bu da MIM ürünlerinin dövme malzemelerle benzer özelliklere sahip olmasını sağlıyor.